Popis: Moderní učební pomůcka pro experimentální změření hodnoty jedné z nejdůležitějších fyzikálních konstant – rychlosti světla.

Kód produktu: 13-201710

Generátor proudu vzduch

22 173 Kč (bez DPH)

Popis: Výkonný ventilátor pro generování rovnoměrného proudu vzduchu s minimalizovaným vířením pro experimenty s aerodynamikou.

Kód produktu: 52-29010

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Optická lavice - doplňková sada obsahuje všechny součástky potřebné k prokázání vlnové povahy světla.

Kód produktu: 52-47605

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Optická lavice

35 459 Kč (bez DPH)

Popis: Optická lavice slouží k demonstraci základních světelných zákonů. Sada obsahuje všechny komponenty a vybavení potřebné pro studium šíření světla, odrazu světla, lomu světla a rozkladu bílého světla.

Kód produktu: 52-47600

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Elektronický laserový pětipaprskový box DUO se skládá z pěti nezávislých laserových modulů, které produkují pět paralelních linií, které jsou kolimovány válcovými čočkami. Paprsek č. 3 je zelený, paprsky 1, 2, 4 a 5 jsou červené.

Kód produktu: 51-0022

Popis: Učební pomůcka demonstrační transformátor obsahuje veškerý materiál pro sestavení modelu transformátoru a demonstraci základních experimentů s transformátorem – jak s vysokým napětím, tak s vysokým proudem.

Kód produktu: 52-54000

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Moderní demonstrační a studentská souprava slouží k experimentování s přeměnou kinetické energie větru na mechanickou a pak na elektrickou energii.

Kód produktu: 52-54620

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Učební pomůcka souprava Elektrostatika umožňuje demonstrovat řadu zajímavých, částečně historických, experimentů z elektrostatiky.

Kód produktu: 52-50332

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Moderní demonstrační a studentská souprava fotovoltaika s veškerým potřebným vybavením k provádění základních experimentů s využitím elektrické energie vyrobené ze slunečního záření.

Kód produktu: 52-49346

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava přeměna sluneční energie v tepelnou slouží na demonstraci základního využití přeměny solární energie v tepelnou pomocí solárního kolektoru.

Kód produktu: 52-49355

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Mechanika na magnetickou tabuli je moderní souprava pro demonstraci základních zákonů mechaniky a jednoduchých strojů (kladky, kladkostroj, páky, nakloněná rovina) na magnetické tabuli.

Kód produktu: 52-43085

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Demonstrační souprava mechanika

20 963 Kč (bez DPH)

Popis: Souprava mechanika slouží k demonstraci základních experimentů z mechaniky: páky, kladky, kladkostroje, siloměry.

Kód produktu: 52-43080

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Demonstrační souprava fyzika

74 962 Kč (bez DPH)

Popis: Demonstrační souprava Fyzika obsahuje všechny nutné prvky, které se používají k demonstraci nejdůležitějších experimentů ze základů fyziky - více než 70 pokusů.

Kód produktu: 52-16500

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Spektrometr SPECTRA 1

18 480 Kč (bez DPH)

Popis: Spektrometr SPECTRA 1 je navržený na zkoumání viditelné části světelného spektra (od 360 nm do 940 nm) s dostatečnou citlivostí, a tak je možné uskutečnit celou řadu experimentů.

Kód produktu: 51-0018

Popis: Souprava optická vlákna slouží na demonstraci šíření světla v optických vláknech, přenosu a příjmu optických dat a základních principů vláknové optiky.

Kód produktu: 51-0024

Popis: Demonstrační pomůcka Spectral plus - sčítání a odčítání barev slouží k názorné a jednoduché demonstraci základních vlastností světla a světelných zdrojů.

Kód produktu: 51-0020

Popis: Geometrická optika názorně PLUS je praktická a názorná demonstrační souprava s plochými modely různých pokročilých optických prvků.

Kód produktu: 51-gon-plus

Popis: Laserový box pětipaprskový se zdrojem poskytuje pět nezávislých paralelních paprsků a umožňuje vysoce názornou demonstraci optických jevů a zobrazení principů optických přístrojů.

Kód produktu: 51-0012

Popis: Geometrická optika názorně je praktická a názorná souprava s plochými modely čoček a zrcadel různých poloměrů a tvarů.

Kód produktu: 51-gon

Popis: Moderní laserová optická souprava LOS 1 slouží pro výuku vlnové optiky (principy světelné interference, difrakce, lineární polarizace, rekonstrukce hologramu).

Kód produktu: 51-los1