Chemické pokusy pro ZŠ I

950 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás seznámí s vlastnostmi plamene, vodíku, kyslíku, oxidu uhličitého, s dělením směsí a s rychlostí chemických reakcí.

Kód produktu: DVD-07-01

Chemické pokusy pro ZŠ II

950 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás seznámí s vlastnostmi a reakcemi kovů, nekovů, solí a s problematikou elektrolýzy.

Kód produktu: DVD-07-02

Chemické pokusy pro ZŠ III

1 380 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás seznámí s korozí, s přírodními a syntetickými látkami, s uhlovodíky a jejich deriváty.

Kód produktu: DVD-07-03

Chemie názorně

1 923 Kč (bez DPH)

Popis: Obrazový slovník pojmů a pokusů z organické a anorganické chemie.

Kód produktu: DVD-05-16

Chemie názorně II

1 923 Kč (bez DPH)

Popis: Komplet chemických pokusů a laboratorních metod. Svým zpracováním nevybočuje z linie obrazových slovníků.

Kód produktu: DVD-05-17

Chemie názorně III

1 481 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD s chemickými pokusy s železem a hliníkem a s problematikou tvarů molekul.

Kód produktu: DVD-05-18

Reakce prvků 2. verze

1 492 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD obsahuje více než 100 chemických pokusu, animace probíhajících dějů, modely molekul a ukázky nerostů.

Kód produktu: DVD-05-21

Základy chemie I

586 Kč (bez DPH)

Popis: Z tohoto výukového DVD se dozvíte co je chemie a čím se zabývá.

Kód produktu: DVD-05-41

Základy chemie II

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD Základy chemie II vás provede tématy: pozorování a pokus v chemii; práce v chemické laboratoři a její vybavení, kahany.

Kód produktu: DVD-05-42

Základy chemie III

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás moderní a poutavou formou seznámí s problematikou směsí a čistých látek.

Kód produktu: DVD-05-43

Základy chemie IV

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás moderní a poutavou formou seznámí s výskytem vlastnostmi vody.

Kód produktu: DVD-05-54

Základy chemie V

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás poutavou formou seznámí s výskytem a vlastnostmi uhlíku a vodíku.

Kód produktu: DVD-05-55

Základy chemie VI

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás poutavou formou seznámí s výskytem a vlastnostmi dusíku a kyslíku.

Kód produktu: DVD-05-56

Základy chemie VII

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás poutavou formou seznámí s výskytem a vlastnostmi síry a halogenů.

Kód produktu: DVD-05-57