Akustika

983 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD akustika se zabývá tématy: Jak vzniká zvuk, jak se šíří zvuk, není zvuk jako zvuk, jak slyšíme.

Kód produktu: DVD-05-01

Čas a jeho měření

542 Kč (bez DPH)

Popis: Výukový pořad je určený jako pomůcka pro výuku fyziky na druhém stupni základních škol.

Kód produktu: DVD-05-09

Elektromagnetismus

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás seznámí s teoretickými základy elektromagnetismu i s jeho využitím v praxi - elektromagnety, reproduktor, zvonek atd.

Kód produktu: DVD-05-40

Elektrostatika

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás seznámí s teoretickými základy elektrostatiky s jeho využitím v praxi - elektrostatické odlučování popílku atd.

Kód produktu: DVD-05-06

Energie I, II

984 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD vás seznámí s přeměnami energie, jejími zdroji a využitím.

Kód produktu: DVD-05-10

Fyzika na toaletě

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD ve kterém trubičky od toaletního papíru a role toaletního papíru vystupují ve třech desítkách jednoduchých a zábavných pokusů z různých oblastí fyziky.

Kód produktu: DVD-05-12

Fyzika v kuchyni

588 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD, kde kuchyň slouží jako laboratoř, ve které se dá uskutečnit řada objevů a experimentů.

Kód produktu: DVD-05-52

Fyzika v lékárničce

586 Kč (bez DPH)

Popis: Tři desítky pokusů s plastovými injekčními stříkačkami pokrývající různé oblasti fyziky.

Kód produktu: DVD-05-11

Fyzika v peněžence

586 Kč (bez DPH)

Popis: Čtyřicet originálních pokusů s mincemi z různých oblastí fyziky.

Kód produktu: DVD-05-13

Magnetismus

586 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD poutavou formou seznamuje žáky s problematikou a využitím magnetismu.

Kód produktu: DVD-05-39

Mechanika kapalin

983 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD mechanika kapalin se zabývá tlaková sílou a tlakem v kapalinách, Pascalovým a Archimédovým zákonem, pohybem kapalin.

Kód produktu: DVD-05-03

Mechanika pevných těles

1 182 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD mechanika pevných těles se zabývá pohybem těles a sílami a jejich projevy.

Kód produktu: DVD-05-05

Mechanika plynů

983 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD Mechanika plynů popisuje tlak a tlakovou sílu v plynech, Pascalův a Archimédův zákon, pohyb plynů a základy létání

Kód produktu: DVD-05-04

Termika

983 Kč (bez DPH)

Popis: Výukové DVD Termika moderním a názorným způsobem zpracovává témata: teplota a teplo, teplotní roztažnost, změna skupenství a tepelné motory.

Kód produktu: DVD-05-02