Tyto moderně koncipované žákovské soupravy umožňují žákům provádět multioborové experimenty a seznámit se tak zábavnou formou se vzájemným provázáním jednotlivých samostatných předmětů (chemie, fyzika, biologie, zdravověda, atd).