Tyto moderně koncipované žákovské soupravy umožňují žákům provádět multioborové experimenty a seznámit se tak zábavnou formou se vzájemným provázáním jednotlivých samostatných předmětů (chemie, fyzika, biologie, zdravověda, atd).

Popis: Souprava zkoumání mikrosvěta obsahuje vše potřebné pro pozorování lupou a přípravu jednoduchým preparátů pro pozorování v mikroskopu.

Kód produktu: 52-22012

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava Slunce, teplo a vzduch žáky pomocí názorných pokusů seznámí s charakteristikou vzduchu, účinky tlaku vzduchu, povahou tepla a teploty, přeměnou sluneční energie.

Kód produktu: 52-22009

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava síly a pohyb v přírodě a technice pomocí názorných experimentů seznamuje žáky s účinky sil, pákami a kladkami, pohybem, třením a možností technického využití sil.

Kód produktu: 52-22021

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Žákovská souprava rostliny, živočichové a biotopy obsahuje veškeré potřebné vybavení pro zkoumání stavby a životních projevů rostlin, vodních a půdních biotopů.

Kód produktu: 52-22024

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava mé tělo, mé zdraví žáky pomocí jednoduchých experimentů seznámí se smyslovým vnímáním, pohybem, dýcháním, výživou a trávením.

Kód produktu: 52-22014

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava hmat, zrak, sluch žáky pomocí názorných experimentů provede základy optiky (zrak), akustiky (sluch) a seznámí je s hmatovým vnímáním.

Kód produktu: 52-22018

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava látky v každodenním životě obsahuje vybavení pro žákovské multioborové experimenty z oblasti studia vlastností látek.

Kód produktu: 52-22005

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava elektřina a magnetismus vás pomocí experimentů seznámí se základními elektrickými obvody, účinky elektrického proudu, elektrickým nábojem, vlastnosti permanentních magnetů.

Kód produktu: 52-22006

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH