H-věty

Seznam standardních vět o nebezpečnosti, které popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi.


P-věty

Věty popisují doporučená opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látky nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování.