Doporučené

1-Naftol p.a., 500 g

655 Kč (bez DPH)

1-Oktanol 99%, 1000 ml

1 304 Kč (bez DPH)

2-Propanol p.a., 1000 ml

116 Kč (bez DPH)

2,2-Dipyridyl p.a., 25 g

595 Kč (bez DPH)

Aceton p.a., 1000 ml

95 Kč (bez DPH)

Alizarin 25 g

150 Kč (bez DPH)

Benzaldehyd p.a., 1000 ml

466 Kč (bez DPH)

Čpavek 25% p.a., 1000 ml

68 Kč (bez DPH)

Dichroman sodný 2H2O č.

od 46 Kč (bez DPH)

Dusičnan stříbrný p.a.

od 670 Kč (bez DPH)

Eosin žlutavý, 250 g

1 933 Kč (bez DPH)

Ethanol pro UV, 1000 ml

913 Kč (bez DPH)

Omezení prodeje laboratorních chemikálií

05. 02. 2018

Laboratorní chemikálie neprodáváme soukromým osobám, pouze organizacím nebo fyzickým osobám s přiděleným IČO.

H-věty

22. 06. 2017

Seznam standardních vět o nebezpečnosti, které popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi.

P-věty

22. 06. 2017

Věty popisují doporučená opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látky nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování.