Zometool Inc. je americká firma vyrábějící stejnojmenné kreativní geometrické stavebnice. Stavebnice jsou určeny pro vytváření komplexních 3D modelů: geometrické mnohostěny, krystaly, molekuly, architektonické a výtvarné objekty. Základním konstrukčním prvkem je mnohostěn s trojúhelníkovými, obdelníkovými a pětiúhelníkovými otvory. Tyto mnohostěny se vzájemně spojují pomocí různě dlouhých spojek s odpovídajícím ukončením.