Poznámka k prodeji chemikálií:

Látky, které jsou klasifikované jako vysoce toxické prodáváme pouze zákazníkům, kteří mají nakládání s nimi zajištěno odborně způsobilou osobou. U vybraných látek vyžadujeme, před jejich expedicí, řádně vyplněnou deklaraci koncového uživatele. V odůvodněných případech si vyhrazujeme právo objednávku neakceptovat.