1006050.1000

1 304 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
111-87-5
Vzorec
CH3(CH2)7OH
Mol. hmotnost
130,23 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Kontaktujte nás!