1004460.0025

595 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
366-18-7
Vzorec
C10H8N2
Mol. hmotnost
156,19 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Toxické látky
H-věty
H301: Toxický při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží.
Kontaktujte nás!