DVD-05-01

983 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD akustika se zabývá tématy: Jak vzniká zvuk, jak se šíří zvuk, není zvuk jako zvuk, jak slyšíme. Více >>

Titul zpracovává následující témata:

  1. Jak vzniká zvuk: Zdroje zvuku (kovový plátek, struna, triangl, gong, zvon, reproduktor, zkumavka, píšťala). Chvění ladičky, bubínku, membrány, reproduktoru, kovové desky, struny a vzduchu ve zkumavce. Domácí pokusy.
  2. Jak se šíří zvuk: Zvonek pod vývěvou. Šíření zvuku ve vzduchu, ve vodě a v kovové tyči. Odraz a pohlcování zvuku. Domácí pokusy.
  3. Není zvuk jako zvuk: Hluk. Ton. Akord. Výška tónu. Sirény. Ultrazvuk. Hudba.
  4. Jak slyšíme: Sluch. Funkce ušního boltce a bubínku. Rezonance. Hudební nástroje. Obor slyšitelnosti. Hlasitost zvuku.
Délka pořadu: 40 minut
Kontaktujte nás!