1003530.0025

150 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
72-48-0
Vzorec
C14H8O4
Mol. hmotnost
240,21 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Kontaktujte nás!