(1)

1000600.0010

64 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
573-58-0
Vzorec
C32H22N6Na2O6S2
Mol. hmotnost
696,67 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Látky nebezpečné pro zdraví
H-věty
H350: Může vyvolat rakovinu., H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
Kontaktujte nás!