DVD-07-01

950 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD vás seznámí s vlastnostmi plamene, vodíku, kyslíku, oxidu uhličitého, s dělením směsí a s rychlostí chemických reakcí. Více >>

Výukový pořad na DVD zpracovává tato témata:

  1. Plamen v chemické laboratoři – zjišťování tepelných zón plamene, důkaz prvků zbarvením plamene
  2. Dělení směsí – filtrace, krystalizace, destilace, sublimace
  3. Vodík – příprava vodíku, zkouška na třaskavost, výbušnost třaskavé směsi, slučování vodíku s kyslíkem a chlórem, redukce oxidu rtuťnatého vodíkem
  4. Kyslík – příprava kyslíku a jeho důkaz, vlastnosti kyslíku a slučování se železem, slučování kyslíku s uhlíkem, vlastnosti peroxidu vodíku
  5. Oxid uhličitý – oxid uhličitý a kyselina uhličitá, vznik uhličitanu vápenatého, hašení oxidem uhličitým
  6. Rychlost chemických reakcí – vliv velikosti povrchu reaktantů, vliv teploty, vliv koncentrace reaktantů

Délka pořadu : 63 minut

Kontaktujte nás!