DVD-07-03

1 380 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD vás seznámí s korozí, s přírodními a syntetickými látkami, s uhlovodíky a jejich deriváty. Více >>

Výukový pořad na DVD zpracovává tato témata:

  1. Koroze – vliv prostředí na průběh koroze 
  2. Uhlovodíky – důkaz uhlíku a vodíku v uhlovodících, vlastnosti propanbutanové směsi, příprava a vlastnosti acetylenu, vlastnosti naftalenu 
  3. Vybrané deriváty uhlovodíků – vznik a vlastnosti etanolu, vlastnosti glycerolu, vlastnosti fenolu, výskyt a vlastnosti organických kyselin 
  4. Přírodní látky – výskyt a vlastnosti cukrů, výskyt a vlastnosti tuků, výskyt a vlastnosti bílkovin 
  5. Syntetické látky – vlastnosti polyetylenu
Délka pořadu : 90 minut
Kontaktujte nás!