1000443.0250

1 098 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10025-77-1
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
270,30 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky
Vzorec
FeCl3 . 6H2O
Kontaktujte nás!