1006670.0100

1 188 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7705-08-0
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
162,21 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky
Vzorec
FeCl3
Kontaktujte nás!