1 188 Kč bez DPH (1 437,48 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1006670.0100Doprava a platba

CAS No.: 7705-08-0
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 162,21 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látky
Vzorec FeCl3