545 Kč bez DPH (659,45 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1004180.0250Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 10294-39-0
H-věty H271: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
Mol. hmotnost 390,29 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyDráždivé látky
Vzorec Ba(ClO4)2 . 3H2O