1004180.0250

545 Kč bez DPH

ks

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.:
10294-39-0
H-věty
H271: Může způsobit požár nebo výbuch, silný oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
Mol. hmotnost
390,29 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky
Vzorec
Ba(ClO4)2 . 3H2O
Kontaktujte nás!