1000470.0500

436 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7778-74-7
Vzorec
KClO4
Mol. hmotnost
138,55 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky
H-věty
H271: Může způsobit požár nebo výbuch, silný oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití.
Poznámka
Je vyžadována deklarace koncového uživatele.
Kontaktujte nás!