DVD-05-46

553 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD vám ukáže, že si člověk dokáže přizpůsobit k životu nejrůznější prostředí na Zemi; chová se při tom jako ničitel i tvůrce. Více >>

Oba přístupy vám přiblížíme na modelovém příkladu - vztahu člověka a lesa. Ukážeme si přirozené vegetační rozvrstvení evropských lesu, objasníme si zákonitosti vývoje lesního porostu. Uvidíme případy přírodě blízkého i vzdáleného zacházení s krajinou.

Délka pořadu: 13 minut

Kontaktujte nás!