1000730.0500

74 Kč bez DPH

ks
Další název
Pyrosiřičitan draselný
CAS No.:
16731-55-8
Vzorec
K2S2O5
Mol. hmotnost
222,33 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., EUH 031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Kontaktujte nás!