164 Kč bez DPH (198,44 Kč s DPH)

Kód produktu: 1000870.0500Doprava a platba

CAS No.: 7790-69-4
H-věty H272: Může zesílit požár; oxidant., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 68,95g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyDráždivé látky
Vzorec LiNO3