1000870.0500

164 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7790-69-4
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
68,95g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky
Vzorec
LiNO3
Kontaktujte nás!