1000920.0500

155 Kč bez DPH

ks

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.:
7631-99-4
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití.
Mol. hmotnost
84,99 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky
Vzorec
NaNO3
Kontaktujte nás!