155 Kč bez DPH (187,55 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1000920.0500Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 7631-99-4
H-věty H272: Může zesílit požár, oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití.
Mol. hmotnost 84,99 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Oxidační látkyDráždivé látky
Vzorec NaNO3