1000920.0500

155 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7631-99-4
Vzorec
NaNO3
Mol. hmotnost
84,99 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití.
Kontaktujte nás!