Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

od 663 Kč bez DPH (802,23 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1000941.xxxxDoprava a platba

CAS No.: 7761-88-8
H-věty H272: Může zesílit požár; oxidant., H290: Může být korozivní pro kovy., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 169,88 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec AgNO3