DVD-05-08

586 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD vás seznámí s problematikou vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích. Více >>

Titul zpracovává následující témata:

  1. Elektrický proud v kovech: Elektrické napětí. Voltmetr. Zdroje elektrického napětí. Elektrostatické generátory. Kondenzátor. Galvanické články. Voltův sloup. Akumulátor. Termočlánek. Fotočlánek. Elektrická síť. Elektrický proud. Ampérmetr. Elektrický obvod. Elektrický odpor. Rezistor. Ohmmetr. Reostat. Potenciometr. Ohmův zákon. Tepelné účinky. elektrického proudu. Topná spirála. Tepelná elektrická pojistka. Elektrický jistič. Světelné účinky elektrického proudu. Žárovka. Práce a výkon elektrického proudu. Měřič elektrického proudu.
  2. Elektrický proud v polovodičích: Vodič a polovodič. Termistor. Fotorezistor. Polovodičová dioda. Diodový jev. Fotodioda. Svítivá dioda. Tranzistor a integrovaný obvod.
Délka pořadu: 25 minut
Kontaktujte nás!