DVD-05-06

586 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD vás seznámí s teoretickými základy elektrostatiky s jeho využitím v praxi - elektrostatické odlučování popílku atd. Více >>

Titul zpracovává následující témata:

  1. Elektrický náboj Elektrický náboj. Měřič náboje. Elektrování těles třením. Elektroskop. Elektrometr. Třecí elektrostatické generátory. Dělitelnost náboje. Přenos náboje. Nabíjení těles dotykem. Sršení a sání náboje. Franklinovo kolečko. Elektrostatický motor. Faradayova klec. Blesk. Zážehové zapalování spalovacích motorů.
  2. Elektrické pole Elektrická síla. Elektrické siločáry. Radiální a homogenní elektrické pole. Elektrostatická indukce. Nabíjení těles elektrostatickou indukcí. Elektrická polarizace. Elektrostatické odlučování popílku.
Délka pořadu: 25 minut
Kontaktujte nás!