1 128 Kč bez DPH (1 364,88 Kč s DPH)

Kód produktu: 66-38705.0100Doprava a platba

CAS No.: 77-09-8
H-věty H341: Podezření na genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
Mol. hmotnost 318,33 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Látky nebezpečné pro zdraví
Vzorec C20H14O4