0 Kč bez DPH (0 Kč s DPH)

Trojrozměrný panel znázorňující geologický vývoj Země se zaměřením na území České republiky. Více

Kód produktu: 02-005Doprava a platba

Prodej ukončen. Připravujeme novou verzi, která bude dostupná v prvním pololetí 2024.

Pomůcka je rozdělena do tří vzájemně provázaných částí.

  • První část je věnována základním informacím. V jednotlivých kolonkách je zobrazeno stratigrafické členění historie Země, vzorky typických hornin v daném období z významných lokalit Českého masívu a regionální rozšíření geologických útvarů na území České republiky.
  • Druhá část je věnována vývoji života na Zemi. V časovém sledu jsou zde zobrazeny zkameněliny charakteristické pro jednotlivé geologické útvary a je zde také na názorných obrázcích dokumentován vývoj obratlovců ( od primitivních forem strunatců až po manuta).
  • Třetí část se zabývá důležitými hornotvornými procesy a je doplněna vyvřelými horninami, které jsou charakteristické pro daný hornotvorný pohyb. Samostatná je spodní část, kde je znázorněna charakteristická metaforní přeměna jílovitých hornin (jíl, jílovec, fylit, svor a rula) doplněna typickými ukázkami těchto hornin.

Rozměry/hmotnost: 87×66×5 cm/5 kg.