1001203.0100

198 Kč bez DPH

ks
Další název
Ferrikyanid draselný, Červená krevní sůl
CAS No.:
13746-66-2
Vzorec
K3[Fe(CN)6]
Mol. hmotnost
329,26 g/mol
Signální slovo
Odpadá – látka není klasifikována jako nebezpečná
H-věty
EUH 032: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
Kontaktujte nás!