Novinka

352 Kč bez DPH (425,92 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001201.0250Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 13746-66-2
H-věty H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., EUH 032: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
Mol. hmotnost 329,26 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec K3Fe(CN)6