114 Kč bez DPH (137,94 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001272.0050Doprava a platba

CAS No.: 7439-95-4
H-věty H228: Hořlavá tuhá látka., H251: Samovolně se zahřívá: může se vznítit., H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
Mol. hmotnost 24,305 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látky
Vzorec Mg