1001272.0050

114 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7439-95-4
H-věty
H228: Hořlavá tuhá látka., H251: Samovolně se zahřívá: může se vznítit., H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
Mol. hmotnost
24,305 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky
Vzorec
Mg
Kontaktujte nás!