Novinka

1001273.0025

145 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7439-95-4
Vzorec
Mg
Mol. hmotnost
24,305 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky
H-věty
H228: Hořlavá tuhá látka., H251: Samovolně se zahřívá: může se vznítit., H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
Kontaktujte nás!