220 Kč bez DPH (266,20 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001400.1000Doprava a platba

CAS No.: 1310-58-3
H-věty H290: Může být korozivní pro kovy., H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 56,11 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látky
Vzorec KOH