1001411.1000

145 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
1310-73-2
H-věty
H290: Může být korozivní pro kovy., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
40,00
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky
Vzorec
NaOH
Kontaktujte nás!