166 Kč bez DPH (200,86 Kč s DPH)

Kód produktu: 1001411.1000Doprava a platba

CAS No.: 1310-73-2
H-věty H290: Může být korozivní pro kovy., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 40,00
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látky
Vzorec NaOH