1001460.0500

1 095 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7681-11-0
H-věty
H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Mol. hmotnost
166.01 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Látky nebezpečné pro zdraví
Vzorec
KI
Kontaktujte nás!