1 095 Kč bez DPH (1 324,95 Kč s DPH)

Kód produktu: 1001460.0500Doprava a platba

CAS No.: 7681-11-0
H-věty H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Mol. hmotnost 166.01 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Látky nebezpečné pro zdraví
Vzorec KI