1 035 Kč bez DPH (1 252,35 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001521.0050Doprava a platba

CAS No.: 75-47-8
Další název Trijodmethan
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 393,73 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec CHI3