1001890.0250

170 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
76-22-2
H-věty
H228: Hořlavá tuhá látka., H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost
152,24 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky
Vzorec
C10H16O
Kontaktujte nás!