565 Kč bez DPH (683,65 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001890.0250Doprava a platba

CAS No.: 76-22-2
H-věty H228: Hořlavá tuhá látka., H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost 152,24 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyDráždivé látky
Vzorec C10H16O