1005900.0025

906 Kč bez DPH

ks
Základní montážní médium pro přípravu trvalých mikroskopických preparátů. Více >>

Chemické vlastnosti

  • Bod vzplanutí: 43 °C
  • Index lomu: 1,5230
  • Hustota: 0,99
Použití
  • Montážní médium pro mikroskopii

 

CAS No.:
8007-47-4
H-věty
H226: Hořlavá kapalina a páry.
Signální slovo
Varování
Symbol
Hořlavé látky
Kontaktujte nás!