127 Kč bez DPH (153,67 Kč s DPH)

Kousky o středním rozměru 15-25 mm

Kód produktu: 1001901.0500Doprava a platba

CAS No.: 75-20-7
Další název Dikarbid vápenatý, acetylid vápenatý, karbid vápníku
H-věty H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny., H315: Dráždí kůži., H318: Způsobuje vážné poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 64,09 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyKorozivní a žíravé látkyDráždivé látky
Vzorec CaC2