1001591.0500

92 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10043-35-3
H-věty
H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
Mol. hmotnost
61,83 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Látky nebezpečné pro zdraví
Vzorec
H3BO3
Kontaktujte nás!