1001600.1000

885 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7601-90-3
Vzorec
HClO4
Mol. hmotnost
100,46 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Korozivní a žíravé látky
H-věty
H271: Může způsobit požár nebo výbuch, silný oxidant., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Kontaktujte nás!