1001621.1000

101 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7647-01-0
H-věty
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
36,46 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky
Vzorec
HCl
Kontaktujte nás!