155 Kč bez DPH (187,55 Kč s DPH)

Kód produktu: 1001621.1000Doprava a platba

CAS No.: 7647-01-0
H-věty H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 36,46 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látky
Vzorec HCl