204 Kč bez DPH (246,84 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001652.1000Doprava a platba

CAS No.: 5949-29-1
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 210,14 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec C6H8O7.H2O