1001652.1000

204 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
5949-29-1
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
210,14 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
C6H8O7.H2O
Kontaktujte nás!