125 Kč bez DPH (151,25 Kč s DPH)

Položka je nedostupná. Více

Kód produktu: 1001672.1000Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 7697-37-2
H-věty H272: Může zesílit požár; oxidant., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 63,01 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyKorozivní a žíravé látky
Vzorec HNO3