1001672.1000

95 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7697-37-2
Vzorec
HNO3
Mol. hmotnost
63,01 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Korozivní a žíravé látky
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Kontaktujte nás!