1001672.1000

125 Kč bez DPH

ks

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.:
7697-37-2
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
63,01 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Korozivní a žíravé látky
Vzorec
HNO3
Kontaktujte nás!