1001710.1000

90 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7664-38-2
Vzorec
H3PO4
Mol. hmotnost
98,00 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky
H-věty
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Kontaktujte nás!