450 Kč bez DPH (544,50 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001721.0100Doprava a platba

CAS No.: 12501-23-4
H-věty H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 2880,17 + aq
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látky
Vzorec H3[P(W3O10)4] . aq