1001721.0100

450 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
12501-23-4
H-věty
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
2880,17 + aq
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky
Vzorec
H3[P(W3O10)4] . aq
Kontaktujte nás!