1001760.1000

94 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
64-18-6
H-věty
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
46,03 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky
Vzorec
HCOOH
Kontaktujte nás!