172 Kč bez DPH (208,12 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001761.1000Doprava a platba

CAS No.: 64-18-6
H-věty H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 46,03 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látky
Vzorec HCOOH