158 Kč bez DPH (191,18 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001780.0100Doprava a platba

CAS No.: 88-99-3
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost 166,14 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec C6H4(COOH)2