1001780.0100

158 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
88-99-3
Vzorec
C6H4(COOH)2
Mol. hmotnost
166,14 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Kontaktujte nás!