108 Kč bez DPH (130,68 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001801.1000Doprava a platba

CAS No.: 64-19-7
H-věty H226: Hořlavá kapalina a páry., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 60,05 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyKorozivní a žíravé látky
Vzorec CH3COOH