1001801.1000

108 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
64-19-7
H-věty
H226: Hořlavá kapalina a páry., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
60,05 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Korozivní a žíravé látky
Vzorec
CH3COOH
Kontaktujte nás!