1001832.1000

103 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7664-93-9
Vzorec
H2SO4
Mol. hmotnost
98,08 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky
H-věty
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Kontaktujte nás!