136 Kč bez DPH (164,56 Kč s DPH)

Kód produktu: 1001832.1000Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 7664-93-9
H-věty H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 98,08 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látky
Vzorec H2SO4